Prośba o wydanie interpretacji indywidualnej dla spółki cywilnej/osobowej powinna zostać podpisana przez wspólnika/wspólników, zgodnie z zasadą reprezentacji spółki.
Oskar Wala, ekspert podatkowy w KPMG, wyjaśnia, że jeżeli z umowy spółki wynika, że każdy wspólnik może reprezentować i prowadzić sprawy spółki samodzielnie, to wystarczy, że wniosek o interpretację zostanie podpisany przez jednego wspólnika.
– Nie widzę żadnych powodów, by ograniczać wspólnikom możliwości występowania o interpretację dla spółki lub też wymagać, by wniosek został podpisany przez wszystkich wspólników – stwierdza Oskar Wala.
Prawo do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki oznacza, że wspólnik ma prawo składać w imieniu spółki wszelkiego rodzaju pisma, wnioski i oświadczenia, które powinny być traktowane tak, jakby były składane przez samą spółkę. Nie powinno być także wątpliwości, że wspólnik może być zainteresowany w uzyskaniu interpretacji indywidualnej dla spółki, dotyczącej tych należności publiczno-prawnych, które rozlicza sama spółka, np. VAT. Wspólnik spółki osobowej/cywilnej może bowiem ponosić odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe spółki.

40 zł wynosi opłata za wydanie interpretacji indywidualnej

– Można stwierdzić, że każda sprawa dotycząca rozliczeń podatkowych spółki dotyczy pośrednio także rozliczeń podatkowych wspólnika. Występując o interpretację dla spółki, wspólnik działa zatem także w swoim interesie – argumentuje Oskar Wala.
Uzyskanie takiej interpretacji powinno oznaczać, że zarówno spółka, jako podatnik, jak i wspólnicy tej spółki, którzy decydują o sposobie rozliczania podatków przez spółkę, nie naruszają przepisów. Jeżeli spółka otrzyma interpretację indywidualną – według Oskara Wala – ochrona wynikająca z tej interpretacji powinna dotyczyć zarówno spółki, jak i wszystkich jej wspólników. Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej nie może szkodzić wnioskodawcy. Dodatkowo w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.