Sądy administracyjne będą musiały badać, jak formę powinno mieć potwierdzenie odbioru faktury korygującej.
Trybunał Sprawiedliwości UE (TS UE), rozstrzygając skargę na polskie przepisy o VAT, wymagające posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej jako warunku odliczenia podatku wydał iście salomonowe rozstrzygnięcie. Uznał, że taki wymóg nie jest sprzeczny z prawem Unii, ale równocześnie orzekł, że brak takiego potwierdzenia, wtedy gdy jego uzyskanie jest utrudnione, nie może pozbawić praw do odliczenia. Trybunał wyjaśnił też, że to do sądu krajowego (NSA) należy zbadanie, jakie są formy potwierdzenia odbioru akceptowane przez organy podatkowe jako dowód poszanowania spornego wymogu w postępowaniu krajowym.
– Wynika z tego, że obciążenia biurokratyczne nas nie ominą. Ale podatnicy też nie stracą swoich pieniędzy tylko dlatego, że odbiorca wykazał się złą wolą i nie przysłał potwierdzenia – tłumaczy Piotr Żurowski, doradca podatkowy z KPMG, pełnomocnik Kraft Foods Polska.