Tomasz Siennicki, doradca podatkowy, partner w KNDP, zwraca uwagę, że przepisy o VAT pozwalają na pełne odliczenie podatku od samochodów o przeznaczeniu specjalistycznym, pod warunkiem że spełnione zostaną dwie przesłanki: pojazd będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych i będzie spełniał określone warunki techniczne. – Kwestionowanie odliczenia byłoby niedopuszczalnym ingerowaniem organu podatkowego w podejmowanie decyzji gospodarczych przez przedsiębiorcę – uważa ekspert.

Paweł Przydatek, ekspert podatkowy w KPMG, też twierdzi, że po spełnieniu wymagań technicznych dotyczących bankowozów (rozporządzenie MSWiA z 7.09.2010 r.) od zakupionego samochodu firma odliczy VAT, o ile będzie wykorzystywała auto w działalności gospodarczej.

– Fiskus sprzeciwia się takiemu prawu – przyznaje Zbigniew Liptak, doradca podatkowy, starszy menedżer w Ernst & Young. Pierwszy bój o bankowozy fiskus stoczył, gdy obowiązywały jeszcze stare przepisy o VAT. W wyroku z 25.08.2005 r. WSA w Olsztynie (sygn. akt I SA/Ol 280/05, prawomocny) orzekł, że przerobienie samochodu z osobowego na bankowóz nie zmieniło jego charakteru. Dalej był to samochód osobowy, od którego nie można odliczyć VAT.

Wyrok w sprawie bankowozów wydał też NSA (16.06.2005 r., sygn. akt FSK 2421/04, prawomocny). Sąd nie rozstrzygnął sporu merytorycznie, przyznał jednak, że klasyfikacja samochodu określona w dowodzie rejestracyjnym ma decydujące znaczenie w sprawie podatkowej, a zarejestrowanie pojazdu jako samochodu ciężarowo-osobowego jest wiążące dla organów podatkowych. Mogą jednak podważyć dane w dowodzie rejestracyjnym po wszczęciu odpowiedniej procedury. NSA nie przesądził więc, czy od przerobionego samochodu z osobowego na bankowóz można odliczyć VAT.

Niekorzystny wyrok dla właściciela samochodu przerobionego na bankowóz wydał WSA w Warszawie 22.02.2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 1200/04, prawomocny). Sąd wskazał, że samochód, przerobiony z osobowego na bankowóz, powinien mieć nowe świadectwo homologacji. Podatnik takiego nie miał, więc nie mógł odliczyć VAT. Właściciele bankowozów zapewne wystąpią do ministra finansów o interpretacje w sprawie odliczenia, a później zaskarżą ją do sądów. Bój o bankowozy będzie kolejnym etapem sporów o podatki od samochodów. Dotychczas podatnicy wygrywali w sprawach odliczania VAT od aut z kratką (dziś nie jest to możliwe), przegrywali w sprawach aut osobowych sprowadzanych z UE jako ciężarowe.