Obowiązująca od początku roku zmiana przepisów o zwrocie akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczy korekty terminów składania przez rolników do gmin wniosków o zwrot.

– Jej celem jest zapewnienie spójności procesu zwrotu podatku z ustawą o finansach publicznych, zgodnie z którą wnioski do ministra finansów o podział rezerwy celowej powinny być składane do 30 września – mówi Wojciech Kotala, doradca podatkowy w DLA Piper Wiater.

Do tej pory zwrot akcyzy następował w okresach półrocznych na podstawie wniosków składanych przez producentów rolnych do właściwych gmin od 1 marca do 31 marca (dla pierwszego okresu zwrotu podatku) oraz od 1 września do 30 września (dla drugiego okresu zwrotu podatku).

0,95 zł na 1 litr oleju wynosi w 2012 r. stawka zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

– Wnioski te po ich zbilansowaniu przez wojewodów są przez nich przekazywane do ministra finansów – wskazuje Wojciech Kotala.

Tym samym termin składania wniosków w drugim terminie nie był spójny z postanowieniami art. 154 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), regulującymi tryb uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa, gdyż najpóźniej 30 września do ministra finansów powinien trafić wniosek o podział rezerwy celowej, z której finansowany jest proces zwrotu akcyzy.

– Na nowych zasadach wniosek o zwrot podatku składa się od 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku – mówi Wojciech Kotala.

Należy przy tym zwrócić uwagę na przepis przejściowy, regulujący pierwszy w roku 2012 zwrot podatku. Nasz rozmówca tłumaczy, że ostatni zwrot akcyzy był realizowany na podstawie wniosków składanych we wrześniu 2011 r., które obejmowały zakup oleju napędowego przez producentów rolnych w okresie od marca do sierpnia 2011 r.

– W związku z określeniem wcześniejszego o jeden miesiąc terminu składania wniosków o zwrot, tj. w lutym i sierpniu, a nie w marcu i we wrześniu danego roku, pierwszy zwrot akcyzy realizowany w 2012 r. powinien obejmować okres od września 2011 r. do stycznia 2012 r., tzn. okres 5 miesięcy – wyjaśnia Wojciech Kotala.

Stosowny wniosek powinien zostać złożony do 29 lutego 2012 r.