Jak przypomina Michał Mrozik, ekspert podatkowy w KPMG, przy wypłatach na rzecz osób fizycznych płatnicy powinni złożyć informację IFT-1 / IFT-1R. Natomiast wypłaty na rzecz osób prawnych trzeba ująć w informacji IFT-2 / IFT-2R. Informacje te przesyła się też podmiotom zagranicznym.

Wynika to z tego, że zagraniczne podmioty płacą zryczałtowany podatek od uzyskanych w Polsce przychodów. Podatek ten dotyczy m.in. wypłat z odsetek, z praw autorskich, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych czy świadczeń doradczych. Tego rodzaju należności dla zagranicznych osób są w Polsce opodatkowane podatkiem ryczałtowym w wysokości 20 proc. Podatkiem ryczałtowym, ale według stawki 19-proc., objęte są również należności z tytułu dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Jednak jeśli istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, to zastosowanie mogą mieć stawki z tej umowy.

Informacje IFT-1/IFT-1R związane z wypłatami dla osób fizycznych powinny zostać złożone do końca lutego.

Spółki, których rok podatkowy dla celów CIT pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinny złożyć formularz, IFT-2/IFT-2R do 31 marca (w tym roku jest to sobota, a więc ostatecznym terminem będzie poniedziałek 2 kwietnia).