Zgodnie z najnowszym harmonogramem realizacji tego projektu planowane rozwiązania mają być wdrożone w dwóch etapach do końca 2013 r. Pierwszy z nich, tj. wdrożenie pilotażowe, będzie realizowany w apelacji wrocławskiej od listopada 2012 r. do stycznia 2013 r. Natomiast drugi, tj. wdrożenie docelowe, zostanie zrealizowany w dwóch fazach – od lutego 2013 r. (wdrożenie systemu w sądach 5 apelacji) oraz od maja 2013 r. (w kolejnych 5 apelacjach).

Jak wyjaśnia Joanna Dębek z Ministerstwa Sprawiedliwości wdrożenie systemu w obu etapach realizacji projektu będzie przebiegało według tych samych zasad, czyli głównie będzie odbywało się przez migrację danych do zintegrowanego systemu i przeszkolenie pracowników w jego obsłudze. Samo jego wdrażanie nie wpłynie na zewnętrznych klientów sądów.

– Zakończenie projektu pozwoli na osiągnięcie korzyści podczas obsługi procesów wewnętrznych sądów tzw. gospodarki własnej oraz przy realizacji obowiązków związanych z obsługą spraw sądowych – twierdzi nasza rozmówczyni.

Będzie to polegało m.in. na optymalizacji zarządzania finansami i gospodarką sądów powszechnych prowadzącą do zmniejszenia ich pracochłonności oraz skrócenia czasu rozliczenia poszczególnych transakcji. Nowy system zwiększy też efektywność działania służb finansowo-księgowych i kadrowych.