W przypadku podatników rozliczających się miesięcznie jest to deklaracja VAT-7 za styczeń, składana w lutym (termin upłynie 27 lutego).

Kinga Baran, doradca podatkowy, menedżer w Mazars, tłumaczy, że w sytuacji gdy podatnik obok czynności opodatkowanych wykonuje również czynności nieopodatkowane, odliczyć może tylko taką część VAT, którą da się przypisać do czynności opodatkowanych. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie kwoty podatku związanego z czynnościami opodatkowanymi, odliczenie może nastąpić przy zastosowaniu proporcji wynikającej ze struktury sprzedaży.

– Proporcja określana jest procentowo na podstawie obrotu za rok poprzedni, a po zakończeniu roku podatkowego na podatniku spoczywa obowiązek jej skorygowania na podstawie faktycznej sprzedaży – mówi Kinga Baran.

Od początku kwietnia 2011 r. nie obowiązuje już przepis, który umożliwiał nieskładanie korekty, gdy różnica między proporcją sprzedaży ustaloną na podstawie obrotu za poprzedni rok a proporcją sprzedaży ustaloną po zakończeniu roku bieżącego nie przekraczała 2 proc. Obecnie każda różnica w proporcji musi zostać skorygowana, np. podatnik musi dokonać korekty, gdy stosowany był przez niego współczynnik 54 proc., a po zakończeniu roku okazało się, że wynosi on 55 proc.