Zmiana o kosmetycznym charakterze rozwiewa istotne wątpliwości interpretacyjne. Tomasz Wagner, ekspert w Ernst & Young, zwraca uwagę, że przed 1 lipca 2011 r. przepisy nie wskazywały wprost, jaką metodę opodatkowania należy zastosować, gdy podatnik nabywa usługi z przeznaczeniem jednocześnie na cele związane z prowadzoną działalnością, jak i na cele osobiste. Z uwagi na dodanie do art. 28b ust. 4 ustawy o VAT słowa „wyłącznie”, obecnie nie ulega wątpliwości, jak określać miejsce świadczenia usług.

– Miejscem świadczenia usługi na rzecz usługobiorcy będącego podatnikiem nabytej dla celów jego użytku prywatnego lub użytku jego personelu będzie to miejsce, w którym zlokalizowana jest siedziba działalności gospodarczej podatnika usługodawcy – tłumaczy Tomasz Wagner.

Oznacza to, że dla określenia miejsca zastosowania znajdzie art. 28c ustawy o VAT. Tym samym – jak dodaje ekspert – w razie nabycia takiej usługi dla celów mieszanych, tj. nabytej jednocześnie z przeznaczeniem do celów działalności gospodarczej, jak i osobistych podatnika, zastosowanie znajdzie zasada wyrażona w art. 28b ustawy o VAT. W takiej sytuacji miejscem świadczenia usługi będzie, co do zasady, miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika usługobiorcy.