Podatnik w 2010 r. świadczył usługi edukacyjne zwolnione z VAT oraz opodatkowane usługi najmu lokali użytkowych. Dokonywał zakupów związanych z prowadzoną działalnością.

– Jak dokonać korekty rozliczenia podatku naliczonego – pyta pan Tomasz z Wołowa.

Początek roku oznacza konieczność dokonania korekty rozliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów (usług) za 2010 rok. Obowiązek dotyczy podatników, których część sprzedaży jest opodatkowana, a część zwolniona z podatku (nie daje prawa odliczenia). Gdy nie można bezpośrednio przyporządkować całości (części) kwot podatku naliczonego czynnościom, które prawa odliczenia nie dają, oraz takim, które odliczenie umożliwiają, podatnik może dokonać tylko odliczenia proporcjonalnego.

W tym celu w 2010 r. ustalił proporcję wstępną na podstawie danych z 2009 roku i stosował ją do końca ubiegłego roku. W 2011 roku wyliczy proporcję ostateczną na podstawie udziału zakupów w sprzedaży opodatkowanej z 2010 roku i dokona korekty.

Podatnik rozliczający się miesięcznie przeprowadzi ją w rozliczeniu za styczeń 2011 r., a rozliczający się kwartalne – w deklaracji za I kwartał 2011 r. Korekta może być przeprowadzona jednorazowo (np. w przypadku wartości niematerialnych i prawnych, o wartości poniżej 15 tys. zł) lub podzielona w czasie.

Korekty nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcjami nie przekracza 2 punktów procentowych. Korekta przekraczająca tę granicę może być korektą zmniejszającą, do odniesienia w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpowiednio – zwiększenie wartości podatku do odliczenia stanowi pozostały przychód operacyjny. Korekta podatku naliczonego ma także znaczenie z punktu widzenia podatków dochodowych.