Zmiana zatrudnienia i związany z tym pobyt nie oznacza, że podatnik zmienił miejsce zamieszkania. Podatnik musi wyrazić jeszcze wolę pobytu w nowym miejscu – orzekł WSA w Kielcach.
Skarżący prowadził w 2008 r. działalność gospodarczą. W trakcie kontroli naczelnik urzędu skarbowego wydał decyzje w VAT określające wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnik nie zgodził się z tymi decyzjami i próbował je podważyć. Argumentował m.in., że organ podatkowy nie mógł przeprowadzić kontroli i postępowania podatkowego, ponieważ nie był właściwym organem ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Skarżący dodał, że zmienił pracę i przeniósł się do Warszawy. Stołeczny urząd skarbowy jest więc właściwy w sprawie rozliczeń skarżącego.
Sąd nie zgodził się z tą argumentacją. Orzekł, że decyzje wydał właściwy urząd. Zmiana pracy i fakt przebywania w miejscowości, gdzie podatnik pracuje, nie decydują wyłącznie o zmianie miejsca zamieszkania. Nie wystarczy więc przebywanie w sensie fizycznym w określonej miejscowości. W ocenie sądu konieczna jest wola pobytu. Sąd podzielił więc argumentację dyrektora izby skarbowej, że podatnik jako ośrodek swoich osobistych i majątkowych interesów (a więc miejsce zamieszkania) w okresie prowadzonej zgłoszonej do VAT działalności uważał inne miasto niż Warszawa. To, które wskazał w dokumentacji. W mieście tym podatnik był również zameldowany.
Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok WSA w Kielcach z 30 grudnia 2011 r., sygn. akt I SA/Ke 537/11