Jednorazowa amortyzacja środków trwałych to dobry sposób na optymalizację podatkową. Daje ona jednak korzyści tylko tym firmom, które osiągają dochody.
Prawo do jednorazowej amortyzacji mają nowe firmy, czyli przedsiębiorcy, którzy w danym roku rozpoczęli działalność gospodarczą oraz tzw. mali podatnicy. Są to osoby fizyczne i prawne, u których wartość przychodu (wraz z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku 1,2 mln euro (5 324 tys. zł w 2012 r.). Maksymalny limit odpisu w jednym roku to 50 tys. euro, a zatem w tym roku wynosi on 221 850 zł.
– Dokonanie jednorazowego odpisu znacząco obniża zobowiązanie podatkowe za dany rok – mówi Paweł Fałkowski, doradca podatkowy, partner w FL Tax.
Polega on na natychmiastowym zaliczeniu do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków majątkowych z grup 3-8 klasyfikacji środków trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych) w roku podatkowym, w którym rzeczy te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkową korzyścią jest uiszczanie mniejszych zaliczek na podatek dochodowy za kolejny rok, jeżeli podatnik zdecyduje się na tzw. metodę uproszczoną.
– Niestety metoda ta wymaga, aby zaliczki były wpłacane co miesiąc, a dla małych podatników korzystniejsze może być wpłacanie zaliczek kwartalnych, gdzie metoda uproszczona nie może być stosowana – zwraca uwagę nasz rozmówca.
Korzyści z jednorazowego odpisu odniosą przedsiębiorcy, którzy w danym roku wykażą dochód podlegający opodatkowaniu.
– Odpis nie ma natomiast sensu w przypadku podatników, którzy w danym roku wykazują stratę, lub którzy wykazany dochód mogą obniżyć do zera w wyniku rozliczenia strat z lat ubiegłych – stwierdza Paweł Fałkowski.
Z tego względu należy żałować, że oprócz tzw. małych podatników z omawianego uproszczenia mogą korzystać tylko podatnicy, którzy w danym roku rozpoczęli działalność.
– Podmioty te, zwłaszcza w dobie obecnej, trudnej sytuacji rynkowej, mogą mieć kłopot z wygenerowaniem dochodu już w pierwszym roku działalności, a tylko w takim przypadku dokonanie jednorazowego odpisu daje realne korzyści – uważa ekspert FL Tax.
W ocenie naszego rozmówcy dla podatników, którzy wykazują straty podatkowe, korzystniejszym rozwiązaniem może być czasowe obniżenie stawek amortyzacyjnych. Pozwala to zachować koszty podatkowe na późniejsze lata, gdy podatnicy ci będą wykazywać dochód.