Dokonywanie jednorazowych odpisów zaliczanych do kosztów od droższych składników majątku jest korzystne podatkowo.
W kwietniu pisaliśmy że specjaliści postulują podniesienie progu limitu 3,5 tys. zł dla środków trwałych podlegających zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, który nie był waloryzowany od 2000 r.
Problem ten dostrzegło Ministerstwo Gospodarki i zawarło taką zmianę w projekcie założeń tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej.
Resort proponuje podwyższenie progu do 6 tys. zł.
Waloryzowany limit wyznacza wartość, do której środki trwałe mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo. Innymi słowy ich wartość nie musi być rozliczana w czasie przez odpisy amortyzacyjne.
Zdaniem Andrzeja Marczaka, doradcy podatkowego, partnera w KPMG, podwyższenie limitu, który nie był waloryzowany od wielu lat, jest dobrym krokiem.
Możliwość wrzucania wydatków bezpośrednio do kosztów zamiast ich amortyzacji zdecydowanie ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej.
Także resort gospodarki argumentuje, że zwalnia to z wykonywania wielu obowiązków ewidencyjnych i rachunkowych, które występują przy amortyzacji, dzięki temu zmniejszają się koszty obsługi księgowej.
Zdaniem Andrzeja Marczaka można się nawet zastanawiać, czy skala podwyżki limitu nie jest za mała. Resort gospodarki uzasadnia wielkość waloryzacji wzrostem cen w latach 2000 – 2011.
Z danych GUS wynika, że ceny towarów i usług w 2011 r. były wyższe o 50,6 proc. w stosunku do cen z 2000 r. Waloryzacja wartości 3,5 tys. zł o ten wskaźnik przekłada się na wartość 5271 zł. Ponie- waż zmiana miałaby wejść w życie od 2013 r., uwzględniono też prognozę inflacji na 2012 r. i 2013 r.
– Zmiany nie będą dotyczyć przedsiębiorców, którzy wybrali uproszczone formy opodatkowania, tj. ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową, i nie uwzględniają w rozliczeniach kosztów – przypomina Andrzej Marczak.
Trzeba też pamiętać, że przepisy ustaw o PIT i CIT przewidują, że podmioty rozpoczynające działalność oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od określonych środków trwałych do wysokości 50 tys. euro rocznie.

Etap legislacyjny
Projekt założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce