Na Węgrzech każdy zapłaci wyższe podatki dochodowe. Cypr pobierze 35-proc. PIT od zarobków powyżej 60 tys. euro. Rząd Rumunii uważnie sprawdzi rezydencję podatkową każdego, kto przyjedzie do tego kraju. Inne podejście do podatnika zastosowały Słowacja i Bułgaria. Zamiast wprost sięgać do kieszeni obywateli przez podwyżkę podatków, ułatwiają rozliczenia i wprowadzają dodatkowe preferencje, zwłaszcza dla przedsiębiorców. To im się opłaci i z pewnością zwiększy wpływy budżetowe. Bułgaria już postrzegana jest jako świetne miejsce na ulokowanie biznesu.

Polska niestety wpisuje się w trend podwyżkowy. Stawki VAT wzrosły u nas o 1 pkt proc. od 1 stycznia 2011 r. Gdy zadłużenie przekroczy próg ostrożnościowy (55 proc. PKB), stawki wzrosną o kolejny 1 proc. Zmiany w podatkach dochodowych dopiero przed nami. Resort finansów pracuje właśnie nad nowelizacją m.in. ustawy o PIT. Ma zniknąć ulga internetowa. Ograniczona będzie ulga na dzieci oraz 50-proc. koszty uzyskania przychodów dla twórców. Rolnicy mają płacić podatek dochodowy zamiast rolnego.

W Polsce zostaną też wprowadzone nowe podatki. Od początku roku już obowiązuje akcyza na węgiel i koks. W trakcie roku zostanie wprowadzony podatek od kopalin, a w dalszej kolejności od wydobycia węglowodorów.

Wspólnie z ekspertami firmy Accace przeanalizowaliśmy zmiany w ośmiu krajach: Czechach, Słowacji, Ukrainie, Bułgarii, Serbii, Węgrzech, Rumunii na Cyprze.

Czechy: wyższe ulgi i stawki VAT

Nasi południowi sąsiedzi zdecydowali, by od stycznia 2012 r. ponownie zwiększyć kwotę ulgi podatkowej (kwota wolna od PIT) dla osób fizycznych – do 24 840 koron czeskich (CZK) miesięcznie. Do końca 2011 r. było to 23 640 CZK. Ponadto odliczenie związane z ulgą z tytułu wychowywania dziecka wzrosło z 11 604 CZK do 13 404 CZK rocznie.

W zakresie CIT Czesi poza przepisami dotyczącymi zniesienia zwolnienia z opodatkowania dochodów osiąganych z loterii oraz innych podobnych gier nie wprowadzili innych znaczących zmian.

Więcej rewolucji nastąpiło w czeskim VAT. Od stycznia 2012 r. obniżona stawka VAT wynosi 14 proc., zamiast dotychczasowych 10 proc. Stawka ta stosowana jest w odniesieniu do żywności oraz napojów, książek i gazet, produktów medycznych itp. Ceny tych produktów na pewno wzrosną.

Ponadto zarówno obniżona, jak i podstawowa stawka VAT zostaną ujednolicone do 17,5 proc. od 1 stycznia 2013 r.

Od początku 2012 r. weszły w życie nowe regulacje w zakresie samonaliczania VAT w odniesieniu do prac budowlanych wykonywanych w Czechach. Podatnik VAT, nabywający prace budowlane, zobowiązany jest do zadeklarowania dostawy podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem. Dostawca tych prac musi wystawić faktury VAT z adnotacją, że kwota VAT zostanie wykazana i zadeklarowana przez klienta. Dostawca oraz klient zobowiązani są do prowadzenia szczególnej ewidencji VAT w tym zakresie, w odniesieniu do odpowiednich okresów rozliczeniowych podatku.