Przedsiębiorcy, którzy nie mają statusu małych podatników, mogą też korzystać z prawa do składania deklaracji kwartalnych. W takim przypadku składają deklaracje VAT-7D (mali podatnicy, rozliczający się metodą kasową, składają kwartalne deklaracje VAT-7K). Jak wskazuje Jacek Matarewicz, doradca podatkowy w KPMG, możliwość składania deklaracji kwartalnych dla niemal wszystkich podatników VAT, którzy się na to zdecydują i pisemnie zawiadomią o tym naczelnika urzędu skarbowego, wprowadzono z początkiem 2009 roku.

– Jednak firmy inne niż mali podatnicy, które składają deklaracje kwartalne, mają obowiązek płacenia zaliczek na VAT – podkreśla Jacek Matarewicz.

I tak drugą zaliczkę za I kwartał 2012 r. podatnicy składający deklaracje VAT-7D muszą wpłacić do poniedziałku 26 marca (ustawowy termin 25 marca wypada w niedzielę).

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do wpłacania zaliczek na podatek za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji złożonej za poprzedni kwartał – w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest wpłacana zaliczka. Obowiązek zaliczkowych wpłat wynika z art. 103 ust. 2a ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Zaliczki mogą być wpłacane nie tylko na podstawie poprzednich okresów rozliczeniowych, ale też w wysokości faktycznego zobowiązania podatkowego.

– Pozwala to uniknąć nadpłat w sytuacji znacznych rozbieżności w wysokości zobowiązań podatkowych w poszczególnych kwartałach – komentuje Jacek Matarewicz.

Ekspert zwraca uwagę, że podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy przewidują, że z uwagi na wysokość obrotu utracą status małego podatnika, mogą odroczyć termin płatności właśnie przez wybór deklaracji kwartalnych, gdyż nie płacą oni zaliczek w kwartale, w którym rozpoczęli wykonywanie działalności.

W konsekwencji wybór kwartalnych deklaracji i rozliczania podatku w formie zaliczek jest korzystny z uwagi na brak obowiązku comiesięcznego składania druków. Niewątpliwie jest to korzystne rozwiązanie także z uwagi na możliwość nieoprocentowanego wydłużenia terminu płatności VAT, gdy zobowiązanie podatkowe za poprzedni kwartał było niższe lub podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą.