Podatnik prowadzący działalność gospodarczą nie może być pewny, czy fiskus pozwoli mu zaliczyć do kosztów firmowych wydatki na wynajem lokalu w mieście, w którym ma klientów. Interpretacje są ze sobą sprzeczne.
Zasadą jest, że dla celów podatkowych przychód może być pomniejszony o koszty służące jego osiągnięciu bądź zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła, z którego jest osiągany. Mimo to zdarza się, że fiskus kwestionuje prawo do potrącenia niektórych wydatków, które wydają się mocno związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Przykładem są najnowsze interpretacje łódzkiej izby skarbowej odnoszące się do przedsiębiorców, którzy wynajmowali mieszkanie w innej miejscowości niż ta, w której prowadzili zarejestrowaną działalność, aby oszczędzić na kosztach dojazdu do swoich najlepszych klientów. Chodziło m.in. o informatyka, którego najbardziej dochodowy kontrahent miał biuro prawie 230 km od miejsca zameldowania podatnika. Przedsiębiorca, którego męczyły dojazdy i który chciał terminowo wykonywać zlecenia, postanowił wynająć mieszkanie w miejscowości, gdzie działała firma klienta. Był pewny, że skoro taka decyzja związana jest z prowadzoną przez niego działalnością, to będzie mógł pomniejszyć przychód o poniesione przez siebie wydatki. Z błędu wyprowadził go łódzki fiskus, który w interpretacji nr IPTPB1/415-330/13-2/AP z 12 sierpnia 2013 r. uznał, że informatyk poniesie wydatki na cele osobiste w żaden sposób niezwiązane z przychodami. Swojego zdania szerzej nie uzasadnił.
Podobnie restrykcyjne stanowisko Izba Skarbowa w Łodzi wyraziła 9 kwietnia 2013 r. (nr IPTPB1/415-66/13-2/MAP) wobec przedsiębiorcy, który chciał wynająć mieszkanie 150 km od swojej siedziby, by pilnować swoich pracowników świadczących usługi jego głównemu kontrahentowi.
Zdaniem Moniki Ławnickiej, menedżera w Accreo, takie stanowisko jest zbyt rygorystyczne. Wynajem mieszkania w innym mieście dla obu przedsiębiorców jest związany ze świadczonymi usługami i był o wiele tańszy niż korzystanie z hotelu. Ekspert Accreo zauważa, że gdyby nie prowadzili oni działalności gospodarczej, to nie byliby zmuszeni do ponoszenia opisanych wydatków. Dlatego należy uznać, że spełniają one kryterium powiązania z przychodem i nie mają charakteru osobistego.
Monika Ławnicka przypomina, że zdarzają się korzystne dla przedsiębiorców interpretacje, np. bydgoskiej izby skarbowej z 8 maja 2013 r. (nr ITPB1/415-319/13/AK) czy też izby katowickiej z 2 kwietnia 2013 r. (nr IBPBI/415-31/13/WRz). W obu przypadkach fiskus podkreślał, że przedsiębiorca powinien należycie udokumentować wydatki związane z wynajmowaniem mieszkania. Chodzi nie tylko o faktury (rachunki) dotyczące czynszu, mediów i innych kosztów, lecz także o dowody świadczące o wykonaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług w okolicach wynajmowanego mieszkania. W praktyce chodzi np. o raport z prac na rzecz klientów.