Tuż przed końcem roku wiele osób sprzedaje fajerwerki, petardy, sztuczne ognie czy balony i inne rzeczy, które mogą być użyteczne w czasie świętowania Nowego Roku. Jeśli nie zarejestrowały wcześniej działalności gospodarczej w zakresie handlu, powinny liczyć się z tym, że taki sposób zarobku zostanie uznany za działalność gospodarczą.
W konsekwencji trzeba będzie się rozliczyć z uzyskanych dochodów z urzędem skarbowym.
Zakup fajerwerków w hurtowni, a następnie ich sprzedaż z zyskiem dla klientów indywidualnych, i to przez kilka czy kilkanaście dni, może świadczyć o tym, że taka aktywność ma charakter ciągły i zorganizowany. Tym samym sprzedaż spełnia warunki do uznania jej za działalność gospodarczą.
Dlatego, aby uniknąć późniejszych ewentualnych sporów z organami podatkowymi, takie osoby powinny zarejestrować działalność gospodarczą i wybrać właściwą formę opodatkowania. Jeśli wcześniej zakupiły dużą ilość towarów, korzystnym sposobem rozliczenia będą zasady ogólne lub według liniowej 19-proc. stawki. Wtedy wydatki na te towary będą mogły odliczyć od przychodu ze sprzedaży fajerwerków.
Dla osób handlujących fajerwerkami istotne jest również to, czy powinny posiadać kasę fiskalną.
Katarzyna Ryszard, radca prawny i doradca podatkowy w Kancelarii Peter Nielsen, przypomina, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
Jednocześnie zwolnione z tego obowiązku będą te osoby, u których osiągnięty obrót ze sprzedaży dla klientów indywidualnych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 40 tys. zł (limit ten dotyczy jednak osób, które już wcześniej prowadziły sprzedaż opodatkowaną). W przypadku osób, które rozpoczynają sprzedaż fajerwerków lub innych produktów dopiero teraz, obowiązek ewidencji sprzedaży w kasie nie powstanie do czasu, do kiedy osiągnięta przez nie kwota obrotu nie przekroczy 20 tys. zł.