Firmy, które nie otrzymały zapłaty od swoich kontrahentów, muszą odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy oraz zapłacić należny podatek od towarów i usług.
Sprzedawcy, którzy nie dostały zapłaty, poniosą konsekwencje związane z koniecznością sfinansowania zobowiązań podatkowych.
– Korzystne może się jednak okazać umorzenie wierzytelności w stosunku do dłużnika – podpowiada Wojciech Kaczmara, doradca podatkowy Accreo Taxand.