Członkowie rodziny nie zapłacą podatku od darowizny, jeśli zgłoszą ją w skarbówce. Na dopełnienie tego obowiązku jest sześć miesięcy od momentu otrzymania majątku.
Ustawodawca począwszy od 1 stycznia 2007 r. wprowadził do ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.) art. 4a regulujący zwolnienie z podatku o najszerszym zakresie z przewidzianych w tej ustawie w odniesieniu do zwolnień z podatku, a dotyczący nabycia majątku od najbliższej rodziny.
– Przepis ten nie zawiera limitu wartości przedmiotu nabycia jako przesłanki zwolnienia. Jednym z tytułów takiego nabycia jest darowizna – stwierdza Marta Szpakowska z Izby Skarbowej w Lublinie.