Z poniższego zestawienia wynika, że w ciągu 10 lat stawki maksymalne podatku od nieruchomości nie wzrosły drastycznie. W przypadku mieszkań zazwyczaj o kilka groszy za 1 mkw. powierzchni użytkowej. W ciągu 10 lat roczne obciążenie podatkowe od mieszkania o powierzchni 50 mkw. wzrosło o 9,5 zł. W przypadku firm stawki maksymalne od budynków o powierzchni 100 mkw. wzrosły w tym okresie o 463 zł. Nie oznacza to jednak, że w poszczególnych gminach i miastach stawki rosły dokładnie w takim tempie. Samorządy mają bowiem możliwość uchwalania stawek niższych niż maksymalne. W rezultacie procentowy wzrost stawek z roku na rok może być dużo wyższy niż zmiana stawek maksymalnych. Z drugiej strony gminy mogą w ogóle nie podwyższać stawek.