Dla Polski dalsza integracja fiskalna nie jest wskazana. Unifikacja podatków utrudniłaby walkę o inwestycje - mówi Jerzy Martini, doradca podatkowy w Baker & McKenzie.
Unia fiskalna ma być remedium na kryzys. Wciąż jednak brakuje konkretnych propozycji dla takiego tworu. Na czym miałaby polegać ta koncepcja?
Klasyczna unia fiskalna polega na przekazaniu organom unijnym kompetencji w zakresie poboru podatków i wydatkowaniu wpływów z nich pochodzących. Jest to bardzo ścisły sposób integracji. Przykładem unii fiskalnej mogą być Stany Zjednoczone Ameryki.