Przedsiębiorca, który ma zawieszoną firmę, składa roczne zeznanie podatkowe.
Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników mogą zawieszać prowadzoną działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Czasowe wstrzymanie firmowej aktywności nie wyłącza obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego.
– W okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu przeznaczonym dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na to, że nie osiąga przychodów i nie ponosi kosztów z tej działalności – mówi Radosław Rycielski, adwokat z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.
Obowiązek składania zeznań rocznych wynika z art. 45 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Przepis ten nie wprowadza żadnych wyjątków dla podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności – podkreśla Radosław Rycielski.
Dodaje, że również art. 14a ust. 4 pkt 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) stanowi, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa, w tym składa roczne zeznanie podatkowe i ma obowiązek rozliczenia podatku.
Podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.