Zakład opieki zdrowotnej posiada własne laboratorium, które wykonuje badania nie tylko na rzecz pacjentów szpitala, ale też na rzecz osób niebędących pacjentami.
Badania są odpłatne według cennika i przeprowadzone są albo na podstawie skierowania lekarza, albo bez skierowania. Laboratorium nie jest pewne, czy ma prawo korzystać ze zwolnienia VAT.
Według Izby Skarbowej w Łodzi art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) zwalnia z podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
W przypadku badań wykonywanych na podstawie skierowania lekarza zachowany jest cel terapeutyczny służący zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawianiu zdrowia. W przypadku istniejącej choroby lub bezpośrednio po jej zakończeniu, lekarze na podstawie wyników badań albo stawiają diagnozę albo ustalają, że stan choroby ustąpił lub nie uległ poprawie. Badania bez skierowania związane są z profilaktyką.
Zatem wykonanie badań laboratoryjnych stanowi integralną część opieki medycznej nad pacjentem, bez której nie może być mowy o ochronie w tym o utrzymaniu bądź przywróceniu dobrego stanu zdrowia osób. W tym też znaczeniu świadczone przez podmiot leczniczy usługi polegające na wykonywaniu badań laboratoryjnych pacjentom nieposiadającym skierowania, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia zawierają się w pojęciu opieki medycznej i korzystają ze zwolnienia z podatku.
Nie jest istotne, czy usługa jest wykonywana na podstawie skierowania lekarza czy też bez skierowania, istotny jest cel świadczonej usługi.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 listopada 2011 r. (nr IPTPP1/443-692/11-3/MW).