Całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dotyczy tylko przekazania majątku najbliższej rodzinie. Pozostałe osoby muszą zapłacić podatek według stawek od 3 do 20 proc.
Nieodpłatne nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium kraju podlega opodatkowaniu. Podatek ten wystąpi nie tylko w przypadku nabycia spadku czy darowizny, ale również m.in. nieodpłatnego zmienienia współwłasności czy zasiedzenia.
Z podatku tego zwolnione jest wprawdzie nabycie majątku między osobami najbliższymi, jednak przy braku zachowania warunków zwolnienia osoby te podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Także w pozostałych przypadkach, tj. gdy majątek przekazuje sobie dalsza rodzina lub osoby, których nie łączą żadne więzy pokrewieństwa czy powinowactwa, trzeba będzie rozliczyć się z fiskusem.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Grup podatkowych

Skali podatkowej

Podstawy opodatkowania

Sankcyjnej stawki podatku

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaki podatek trzeba zapłacić od otrzymanego spadku lub darowizny