Jeżeli fryzjer zatrudni np. 3 pracowników, co miesiąc będzie musiał odprowadzić fiskusowi 603 zł (w 2011 r. 579 zł). Z kolei przedsiębiorca budowlany osobiście świadczący usługi w takiej miejscowości, zapłaci miesięcznie 386 zł podatku (obecnie 371 zł). Przy zatrudnieniu 3 pracowników zapłaci już 1286 zł za miesiąc (w 2011 r. 1235 zł).

Wysokość podatku dla każdego podatnika rozliczającego się w tej formie ustala naczelnik urzędu skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy. Wydając decyzję organ podatkowy opiera się m.in. na stawkach podatku wynikających z załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przyszłym roku będą obowiązywać nowe, wyższe stawki. Wynikają one z obwieszczenia ministra finansów z 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2012 r. opublikowanego w M.P. nr 102, poz. 1028.