W przypadku, gdy gminy przekazały związkowi międzygminnemu budowle w zarząd, związek nie stał się podatnikiem podatku od nieruchomości – orzekł WSA w Warszawie.
Skarżącym był związek międzygminny wodociągów i kanalizacji, któremu gminy przekazały budowle, sieć wodociągową (włącznie z rurami i oczyszczalnią), w administrowanie. Przekazanie nastąpiło na podstawie uchwał rad gmin. Związek twierdził, że nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości, ponieważ nie jest właścicielem budowli przekazanych mu w zarządzanie.

2 proc. wynosi maksymalna stawka podatku od nieruchomości od wartości budowli