Anna Kaźmierczak, konsultant podatkowy w Kancelarii Initium Krzysztof Biernacki, wskazuje, że w odróżnieniu od stanu prawnego obowiązującego przed 1 stycznia 2011 r., obecnie usługi mogą być identyfikowane na potrzeby rozliczeń VAT za pomocą klasyfikacji statystycznych, tylko wtedy, gdy przepisy powołują się wprost na tę klasyfikację.

Podatnik, który chce zastosować obniżoną stawkę VAT do konkretnej usługi, musi się upewnić, że prawidłowo ją zidentyfikował

Nasza rozmówczyni wyjaśnia, że rozporządzenie Rady Ministrów z 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wskazuje w sekcji N w dziale 81 na usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni. Natomiast przepisy podatkowe wskazują na usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni w pozycji 176 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), powołując się na klasyfikację statystyczną 81.30.10.0 PKWiU.

– Zatem usługi te mogą być rozpoznawane na potrzeby określania właściwej stawki VAT na podstawie PKWiU – mówi Anna Kazimierczak.

Podlegają one opodatkowaniu zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT według stawki obniżonej, która obecnie wynosi 8 proc.

– W konsekwencji należy uznać, że usługę grabienia liści opodatkowujemy stawką VAT w wysokości 8 proc. – podkreśla nasza rozmówczyni.

Przemysław Powierza, doradca podatkowy w KZWS-RSM International, zwraca jednak uwagę, że podatnik, który ma zamiar zastosować obniżoną stawkę VAT w odniesieniu do konkretnej usługi, musi się upewnić, że prawidłowo ją zidentyfikował. Zakres preferencji, jaką w tym wypadku jest obniżona stawka VAT, powinien być ustalony możliwie precyzyjnie.

– Klasyfikacje statystyczne wcale tego nie gwarantują, a opisy poszczególnych pozycji PKWiU nie są tak szczegółowe, jak mogłoby się wydawać – podkreśla Przemysław Powierza.

W razie wątpliwości warto zwrócić się o indywidualną interpretację podatkową do ministra finansów.