Według Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja nr ILPP1/443-511/11-2/BD), gdy usługa budowlana była realizowana na przełomie 2010/2011 roku, a protokół zdawczo-odbiorczy prac (przejściowe świadectwo płatności) był sporządzony i podpisany w 2011 roku, to trzeba stosować 23-proc. VAT. Innego zdania jest dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. W interpretacji nr IPPP1-443-503/11-4/EK stwierdził, że zastosowanie w opisanym przypadku ma stawka 22-proc. Co ciekawe, obie interpretacje zostały wydane w odstępie zaledwie 8 dni.

– Niewykluczone są sytuacje, że podatnicy będą otrzymywać faktury za te same roboty od różnych wykonawców z różnym VAT-em. Może przedsiębiorcy powinni przyjąć, że pracując na terenie izby poznańskiej, płacą 23-proc. VAT, a na terenie Warszawy stosować stawkę 22 proc.? Ta sytuacja jest absurdalna – stwierdza w rozmowie z „DGP” pan Andrzej Mościcki z Gdańska.

To niestety kolejne kłopoty przedsiębiorców z prawidłowym opodatkowaniem VAT usług świadczonych po podwyżce VAT o 1 punkt procentowy od 1 stycznia 2011 r. Podatnicy mają pretensje do resortu finansów, że po wprowadzeniu tak istotnych zmian nie zadbał przynajmniej o jednolitą wykładnię przepisów.

W przypadku gdy następuje zmiana wysokości stawek takie problemy są przewidywalne. Z reguły też rozwiązuje je już sam ustawodawca w tzw. przepisach przejściowych. To regulacje, które powinny wyjaśniać, jak nowe rozwiązania stosować w momencie zmiany przepisów. Do których sytuacji stosować nowe, a do których stare przepisy.

Przepisy przejściowe

W nowelizacji VAT podnoszącej stawki tego podatku przepisy przejściowe są. Jest z nimi jednak pewien kłopot.

– Przepisy przejściowe nie rozwiewają wszystkich wątpliwości – zauważa Stefan Majerowski, specjalista z Ernst & Young.

Konieczna zatem jest ich głębsza interpretacja. Ekspert tłumaczy, że ogólna zasada dotycząca okresu przejściowego stanowi, że czynność podlegającą VAT, która została wykonana przed zmianą stawki podatku (w 2010 r.), a dla której obowiązek podatkowy powstał już po zmianie tej stawki (w 2011 r.), powinna być opodatkowana według VAT obowiązującego w momencie jej wykonania.

– W praktyce utarło się, że momentem wykonania usług budowlanych jest moment ich odbioru przez zamawiającego – najczęściej w formie protokołu odbioru lub innego dokumentu wskazującego m.in. datę akceptacji zamawiającego roboty – tłumaczy Stefan Majerowski.

Według naszego rozmówcy, należałoby zatem przyjąć, że dostawca robót wykonanych w 2010 roku, a odebranych na podstawie np. protokołu odbioru już w 2011 roku, powinien wystawić fakturę już z 23 proc. VAT.