Ostatnim dniem na zapłatę raty podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego przez osoby fizyczne oraz przez firmy jest 15 listopada (czwarta i ostatnia rata w tym roku).
Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) osoby fizyczne i przedsiębiorcy powinni uiszczać podatek od gruntów, budynków lub ich części oraz budowli ratalnie. Podmioty te muszą wpłacić podatek w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, a firmy do 15. dnia każdego miesiąca.
Przekroczenie terminu zapłaty podatku spowoduje konieczność zapłaty odsetek od nieterminowego rozliczenia podatku. Na właściciela mogą też zostać nałożone sankcje karne skarbowe.