Ostatnim dniem na zapłatę raty podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego przez osoby fizyczne oraz przez firmy jest 15 listopada (czwarta i ostatnia rata w tym roku).
Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) osoby fizyczne i przedsiębiorcy powinni uiszczać podatek od gruntów, budynków lub ich części oraz budowli ratalnie. Podmioty te muszą wpłacić podatek w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, a firmy do 15. dnia każdego miesiąca.
Przekroczenie terminu zapłaty podatku spowoduje konieczność zapłaty odsetek od nieterminowego rozliczenia podatku. Na właściciela mogą też zostać nałożone sankcje karne skarbowe.
Terminem nie muszą się jednak przejmować podatnicy, którzy zapłacili podatek od nieruchomości z góry, za cały rok.
Wyjaśnijmy również, że termin zapłaty raty do 15 listopada nie dotyczy podatników, którzy nabyli nieruchomość w ostatnich dniach. Osoby takie muszą najpierw złożyć informację na podatek od nieruchomości, a następnie poczekać na decyzję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ustalającą wysokość podatku. Po jej otrzymaniu podatnik będzie musiał uiścić należność w ciągu 14 dni.
Z kolei przedsiębiorcy, którzy kupili np. budynek, muszą złożyć deklaracje na podatek od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku i zapłacić pierwszą ratę podatku. Podobne zasady zapłaty obowiązują w podatku rolnym i leśnym.