Wprawdzie termin ustawowy to 15. dzień każdego miesiąca, ale w związku z przypadającym w tym tygodniu świętem i długim weekendem jest znacznie mniej dni roboczych na złożenie tych informacji.

Grzegorz Grzela, ekspert w firmie doradczej KPMG, przypomina, że zakres obowiązków informacyjnych komorników wynika z rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku. Określa ono rodzaje i zakres informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminy i formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania (Dz.U. nr 156, poz. 1640).

Konieczność przekazywania informacji podatkowych wiąże się z tym, że z tytułu sprzedaży egzekucyjnej komornicy są płatnikami podatków pośrednich (akcyzy oraz podatku od towarów i usług).

Dlatego też, jeżeli np. w tym roku w październiku komornik sprzedał w związku z egzekucją zajęte towary, to do 15 listopada 2011 r. musi sporządzić i przesłać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla dłużnika pisemną informację o tej sprzedaży oraz o kwocie VAT, który został przez niego naliczony.

Oprócz komorników obowiązek informacyjny mają również sądy.

– W związku z tym do fiskusa trafiają m.in. odpisy postanowień (ugód sądowych) o podziale majątku wspólnego, stwierdzeniu nabycia własności przez zasiedzenie albo o stwierdzeniu nabycia spadku – mówi Grzegorz Grzela.

2,2 mln zł może wynieść maksymalna grzywna (za przestępstwo skarbowe) dla komornika, który nie złoży w terminie informacji w urzędzie skarbowym

Sądy poinformują skarbówkę także o zarejestrowanych i wykreślonych tłumaczach przysięgłych oraz przekażą dane o przedsiębiorcach – w tym o tych, którzy zostali wykreśleni z rejestru. Informacje podatkowe sądy przekazują w tym samym terminie co komornicy, tyle że do urzędów skarbowych właściwych ze względu na siedzibę sądu.

Ekspert KPMG ostrzega, że tak obszerny katalog obowiązków informacyjnych oznacza większą kontrolę. Podatnik nie będzie mógł twierdzić wbrew dokumentom otrzymanym przez organ podatkowy od podmiotu zobowiązanego do poinformowania, że dane zdarzenie (np. nabycie spadku) nie miało miejsca. Trzeba bowiem pamiętać, że organy podatkowe z urzędu dysponują szeroką wiedzą o niektórych czynnościach dokonywanych przez podatników.