Podatniczka zamierza wymienić nawierzchnię przed domem i uznać częściowo wydatki na ten cel za koszt prowadzonej działalności. Według dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi będzie to bezprawne działanie.
Podatniczka kupiła w 2009 roku używany dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej. Jedno z pomieszczeń, gospodarczych (od ulicy) przekazane zostało do działalności gospodarczej i wpisane jest jako amortyzowany środek trwały. Obecnie znajdują się w nim siedziba oraz biuro podatniczki, w którym pracuje i przyjmuje interesantów. Podatniczka zamierza wymienić nawierzchnię przed domem i uznać częściowo wydatki na ten cel za koszt prowadzonej działalności. Według dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi będzie to bezprawne działanie.
Istnieje grupa wydatków, które osoby fizyczne ponoszą niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy też nie. Należą do nich wydatki osobiste, np. wydatki dotyczące zapewnienia sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz polepszenia tych warunków. Prywatnego charakteru tego rodzaju wydatków nie zmienia również to, że podatnik może korzystać z pomieszczeń lub znajdujących się w nim rzeczy przeznaczonych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, prowadząc jednocześnie w odrębnym pomieszczeniu firmę.
W opisanej sprawie nie można jednoznacznie stwierdzić, że istnieje ścisły związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesieniem wydatków związanych z wymianą kostki brukowej a uzyskaniem przychodu z działalności.
Ze stanowiska łódzkiej izby wynika, że wydatki poniesione na wymianę kostki brukowej przed budynkiem mieszkalnym, w którym tylko dwa pomieszczenia wykorzystywane są w prowadzonej działalności gospodarczej, są związane bezpośrednio z zaspokojeniem własnych potrzeb życiowych podatnika i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 października 2011 r. (nr IPTPB1/415-107/11-5/MD).