Zdaniem organów podatkowych przekazanie akcji pracownikom podlega opodatkowaniu na podobnych zasadach, jak inne rodzaje premii. Tylko jeśli przydzielone pracownikom akcje w formie premii spełniają szczególne warunki, to możliwe jest odroczenie opodatkowania do momentu sprzedaży tych akcji. Z kolei w orzecznictwie i w doktrynie można się spotkać z poglądem, że otrzymanie akcji niezależnie od sposobu w ogóle nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, bowiem cechą charakterystyczną akcji jest możliwość wygenerowania dochodu z nich dopiero w momencie ich sprzedaży. Jeśli zaś stosować interpretacje organów podatkowych, to powstaje problem podwójnego opodatkowania pracowników (podatek jest więc płatny raz w momencie otrzymania akcji oraz drugi raz przy sprzedaży akcji).

Ostatnia nowelizacja przepisów podatkowych z listopada zeszłego roku (Dz.U. z 2010 r., nr 226, poz. 1478), która zmodyfikowała przepisy odnoszące się do przyznawania akcji uprawnionym osobom, nie rozwiązała jednak tego problemu. W efekcie wiele firm nie decyduje się na wprowadzenia tzw. akcyjnych programów motywacyjnych, właśnie z uwagi na niepewność co do skutków podatkowych takiego premiowania pracowników.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć premię w akcjach
W pełnej wersji artykułu dowiesz się:

Czym jest szczególna emisja akcji?

Jakie zaliczki i składki należy opłacić?

Jak rozliczyć akcje zagraniczne?

Jakie są koszty firmy?

Jakie są skutki podatkowe otrzymania akcji?

Kto rozlicza akcje przyznane polskim pracownikom przez zagraniczną spółkę?

Czy rozliczyć przydział udziałów pracownikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Czy sprzedaż akcji pracowniczych nabytych w 2003 roku jest opodatkowana?