Według łódzkiej izby skarbowej nabycie rozumiane jest jako uzyskanie tytułu własności (nabycie własności) lub uzyskanie określonego prawa (nabycie prawa). Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.
Podatniczka 24 kwietnia 2006 r. kupiła mieszkanie i w tym samym dniu darowała je córce. Obie zamieszkały w tym mieszkaniu. Umowa zakupu i darowizny sporządzone zostały w kancelarii notarialnej. Matka ma teraz zamiar odwołać na piśmie darowiznę i żądać zwrotu mieszkania. Po zwrocie mieszkania, które jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, matka wystąpi do spółdzielni z wnioskiem o przekształcenie tego prawa w prawo odrębnej własności. Kiedy w takim przypadku liczyć moment nabycia nieruchomości kluczowy dla rozliczeń PIT?
Według łódzkiej izby skarbowej nabycie rozumiane jest jako uzyskanie tytułu własności (nabycie własności) lub uzyskanie określonego prawa (nabycie prawa). Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu. Odwołanie darowizny wywołuje skutek tylko na przyszłość.
Przeniesienie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na matkę w 2011 r. w wyniku odwołania darowizny stanowić będzie nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). W związku z tym okres 5 lat – po upływie którego przy zbyciu nieruchomości nie trzeba płacić PIT – upłynie 31 grudnia 2016 r. Jeśli zbycie prawa (nieruchomości) nastąpi przed upływem tego terminu, będzie stanowiło źródło przychodów podlegające PIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 października 2011 r. (nr IPTPB2/415-392/11-4/KSU).