Dziś zasięg działania dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie obejmuje obszar województwa mazowieckiego, z wyłączeniem powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego oraz miasta na prawach powiatu Ostrołęka.

Zmiana ma polegać na tym, że z zasięgu działania dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie zostałyby także wyłączone wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty: lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto na prawach powiatu Radom. Na tym obszarze organem właściwym stałby się dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach.

Zmiana byłaby najbardziej odczuwalna przez pracowników kontroli skarbowej. Natomiast w niewielkim stopniu powinna wpłynąć na prawa i obowiązki podatników - podkreśla resort.

Nie zmieni się organ odwoławczy. Nadal odwołania od rozstrzygnięć wydanych w stosunku do podatników z województwa mazowieckiego będzie rozpatrywał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.