Opodatkowanie przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym (stawka 8,5 proc. przychodu) wymaga poinformowania o tym naczelnika urzędu skarbowego. Jak wyjaśnia Anna Kucharska, doradca podatkowy w Mazars Audyt, podatnik rozpoczynający osiąganie przychodów z najmu w trakcie roku składa oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód.

– Jeśli pierwszy przychód osiągnie w grudniu, oświadczenie należy złożyć do końca roku – podkreśla ekspert.

Podatnicy muszą obliczać ryczałt i wpłacać go za każdy miesiąc do 20 dnia miesiąca następnego.

– Za grudzień ryczałt należy wpłacić do 31 stycznia roku następnego – mówi Anna Kucharska.

Zwraca uwagę, że podatnicy rozpoczynający najem w trakcie roku nie mogą zdecydować się na opłacanie podatku kwartalnie.