Z nowej formy regulowania zobowiązań wobec fiskusa skorzystają podatnicy nieprowadzący firm oraz mikroprzedsiębiorcy. Bezpieczeństwo transakcji zapewni KNF.
W supermarketach, galeriach handlowych czy przy osiedlowych sklepach pojawia się coraz więcej okienek kasowych. Można w nich zapłacić za czynsz, gaz, prąd. Od poniedziałku będziemy w nich mogli płacić także podatki. Taką możliwość wprowadza nowa ustawa o usługach płatniczych, która zacznie obowiązywać od 24 października. Przy okazji nowej ustawy zmienione zostały także przepisy Ordynacji podatkowej, które pozwalają na zapłatę podatku za pośrednictwem instytucji płatniczej (zapłata gotówkowa i bezgotówkowa, czyli np. kartą kredytową, co w urzędach skarbowych nie jest jeszcze możliwe) oraz biura usług płatniczych (zapłata gotówkowa).
Uregulowanie należności podatkowych np. w okienku kasowym w sklepie będzie możliwe, jeśli właściciel sklepu spełni wymogi wskazane w ustawie o usługach płatniczych.
Rozwiązanie to pozwoli zaoszczędzić czas podatników i ułatwi ich rozliczenia z organami podatkowymi. Według autorów nowej ustawy przyjęcie zawartych w niej rozwiązań pobudzi rozwój obrotu bezgotówkowego oraz ujednolici warunki wykonywania krajowych i transgranicznych usług płatniczych. Ponadto implementowane przepisy umożliwią Polsce w przyszłości płynne przejście do strefy euro.
Możliwość opłacania rachunków w kasie wprowadziły już m.in. duże sieci handlowe. Do tej pory usługi te były świadczone bez konieczności uzyskania specjalnego zezwolenia czy rejestracji. Od poniedziałku będą musiały spełniać wymogi ustawowe. Znajdą się też pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Z punktu widzenia podatnika ważne będzie, aby taki podmiot miał stosowne zezwolenie KNF (w przypadku instytucji płatniczych) bądź uzyskał wpis w odpowiednim rejestrze (w przypadku biur usług płatniczych). Na zmianach skorzystają przede wszystkim osoby fizyczne nieprowadzące firm, które mogą uiszczać podatki w gotówce (np. płacące podatek od wynajmowanych mieszkań). Obecnie mogą one regulować swoje zobowiązania tylko w kasie organu podatkowego, banku, placówce pocztowej lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
Praktyczny wymiar wprowadzanych zmian nie będzie tak znaczący dla przedsiębiorców. Firmy tak jak dotychczas będą miały obowiązek rozliczeń w formie polecenia przelewu, tyle że dodatkowo będą mogły je realizować z rachunku płatniczego w instytucji płatniczej.
Gotówkowych wpłat podatku mogą natomiast dokonywać mikroprzedsiębiorcy. Taki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać też z usług biur płatniczych.
21 proc. Polaków korzysta z okienek płatniczych
8 proc. opłaca rachunki w okienkach w supermarketach
5 mln transakcji przeprowadzają okienka kasowe miesięcznie

Etap legislacyjny: Wchodzi w życie 24 października 2011 r.
Na zmianach zyskają podatnicy
Wiesława Drożdż, Ministerstwo Finansów
Poszerzenie możliwości opłacania podatków o punkty płatnicze to dobra wiadomość dla podatników. Będą oni mogli wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób uregulowania należności. Ponadto usunięcie barier w realizacji usług płatniczych zwiększy konkurencję między podmiotami świadczącymi tego typu usługi. Przyczyni się również do wzrostu zaufania konsumentów do nowoczesnych instrumentów płatniczych używanych w UE także dzięki wprowadzeniu dostępu do informacji dla wszystkich użytkowników usług płatniczych.