Średnia cena skupu żyta za trzy kwartały tego roku wzrosła do 74,18 zł i przełoży się na wysokość podatku rolnego.
O 100 proc. wzrosną w przyszłym roku stawki podatku rolnego, jeśli rady gmin nie podejmą uchwał obniżających cenę skupu żyta na ich terenie. Cena ta ma znaczenie dla określenia stawek podatku rolnego. Rady gmin nie mają zbyt wiele czasu. Jeśli nie chcą, aby rolnicy płacili dwa razy więcej podatku, muszą podjąć uchwały do końca tego roku.
O takim możliwym scenariuszu informowaliśmy już 5 października („DGP” nr 193/2011). Stawki podatku mogą znacznie wzrosnąć, ponieważ średnia cena skupu żyta wzrosła w trzech kwartałach tego roku prawie o 100 proc. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił wczoraj, że średnia cena skupu żyta przez trzy kwartały tego roku wyniosła 74,18 zł za 1 decytonę (1 kwintal), a w 2010 r. wynosiła 37,64 zł.
W podatku rolnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą rada gminy może obniżyć uchwałą ceny skupu żyta z danego roku. Jeśli w którymś roku tego nie zrobi, to przyjmuje się, że średnia cena skupu żyta obowiązująca na terenie gminy wynosi tyle, ile ogłosił prezes GUS.
Większość gmin uchwala niższe ceny skupu żyta. Jeśli więc rada gminy, która na ten rok uchwaliła np. cenę skupu na poziomie 30 zł za 1 dt żyta, nie podejmie nowej uchwały to stawka podatku będzie dwukrotnie wyższa.
Wyjaśnijmy, że podatek rolny za rok wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q (decytony) żyta, a od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.