Jeśli przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) przedsiębiorca otrzyma zaliczkę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury za zaliczkę.
Katarzyna Tabaka, konsultant podatkowy w Deloitte, wyjaśnia, że ustawodawca powiązał obowiązek podatkowy z dniem wystawienia faktury zaliczkowej, a nie z dniem, w którym dostawca otrzyma zaliczkę.
– Wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki z tytułu przyszłej dostawy wewnątrzwspólnotowej nie jest obligatoryjne – dodaje Katarzyna Tabaka.
Wynika to z par. 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT (Dz.U. nr 68, poz.. 360). Podatnik może decydować, czy zafakturować otrzymaną zaliczkę, czy zrezygnować z wystawiania faktury zaliczkowej i udokumentować dopiero faktycznie dokonaną dostawę towarów.
– Wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki powinno nastąpić w terminie siedmiu dni od jej otrzymania – podpowiada Katarzyna Tabaka.
Obowiązek podatkowy powstanie wówczas z chwilą wystawienia faktury zaliczkowej. Jeżeli natomiast podatnik skorzysta z prawa do niedokumentowania zaliczki fakturą, obowiązek podatkowy nie powstanie w związku z samym faktem otrzymania zaliczki.
– Nie będzie miał wówczas obowiązku ujmowania otrzymanej zaliczki w rejestrze i deklaracji VAT. Rozliczenie VAT nastąpi dopiero przy ostatecznej dostawie – wskazuje nasza rozmówczyni z Deloitte.
Ekspert ostrzega również, że w niektórych przypadkach wątpliwości może budzić stawka VAT, którą należy zastosować w przypadku wystawienia faktury zaliczkowej. Z tego powodu niewystawienie faktury zaliczkowej może się więc okazać bezpieczniejsze dla podatnika.