Firmy, które osiągają przychody przekraczające 5 mln euro, muszą najpóźniej dziś zawiadomić swój urząd skarbowy, że od 2012 r. będą się rozliczać w dużym urzędzie skarbowym.
Właściwość organów podatkowych zależy nie tylko od miejsca siedziby osoby prawnej, ale czasami także od wielkości podatnika.
– Ci więksi są obsługiwani przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe, które nazywane są dużymi – wyjaśnia Lesław Mazur, menedżer w Ernst & Young.