Dwie podatniczki na podstawie umowy sprzedaży z 9 listopada 1998 r. nabyły – każda w 1/2 części – prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa zabudowanej halą magazynową. Panie nabyły użytkowanie wieczyste gruntu oraz własność stojących na nim zabudowań od spółki. 22 stycznia 2009 r. wystąpiły do starosty jako reprezentanta Skarbu Państwa o sprzedaż na ich rzecz w trybie bezprzetargowym prawa własności do tej nieruchomości. Transakcja zostanie sfinalizowana w 2011 r. Ustalona cena to 49 200 zł. Do ceny doliczony został VAT w wysokości 23 proc. (tj. 11 316 zł). Podatniczki chcą wystąpić o zwrot podatku od starosty.

Dostawą towaru było ustanowienie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika. Z tą chwilą użytkownik otrzymał już bowiem prawo do faktycznego dysponowania nieruchomością, jak gdyby był jej właścicielem.

Sprzedaż nieruchomości na rzecz obecnych użytkowników wieczystych, będąca w istocie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości, stanowi jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, nie wpływa natomiast na władztwo rzeczy, które użytkownicy wieczyści już uzyskali w momencie objęcia prawa użytkowania wieczystego, i nie może być traktowana jako sprzedaż tego samego towaru. W związku z tym nie podlega podatkowi od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 października 2011 r. (nr ILPP1/443-942/11-2/MK).