Podatnik, który zamierza sprzedać dom, powinien przede wszystkim sprawdzić, kiedy stał się jego właścicielem. Od tego m.in. będą zależały konsekwencje podatkowe takiej transakcji: wysokość podatku do zapłaty czy rodzaj ulg możliwych do zastosowania.
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu PIT tylko wtedy, gdy zbycie następuje przed upływem pięciu lat od momentu nabycia. Okres pięcioletni liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
Ponadto kluczowe znaczenie dla rozliczenia podatkowego w omawianym zakresie ma moment nabycia domu. Jeśli dom kupiliśmy lub wybudowaliśmy przed 31 grudnia 2006 r., musimy jego sprzedaż rozliczyć na zasadach obowiązujących do końca 2006 r. W przypadku nabycia nieruchomości w okresie 2007 – 2008 jej sprzedaż rozliczamy na zasadach obowiązujących w ustawie o PIT w tym czasie. Nowe regulacje stosujemy do nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2009 r.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Źródeł przychodów

Zasad opodatkowania nieruchomości nabytych w 2006 roku

Zasad opodatkowania nieruchomości nabytych w okresie 2007 – 2008

Czy małżonkowie skorzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego

Czy można nadal korzystać z ulgi meldunkowej przy sprzedaży domu

Czy w ustawie jest stworzony katalog wydatków mieszkaniowych

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie skutki podatkowe ma sprzedaż nieruchomości.