Od początku lipca zaświadczenia zostały zastąpione przez oświadczenia. Z informacji izb skarbowych wynika, że podatnicy na razie rzadko korzystają z możliwości złożenia oświadczenia, np. o wysokości osiąganych dochodów.

Czy bank przyjmie oświadczenie

Podatniczka stara się o kredyt hipoteczny. Jednym z warunków jego uzyskania jest złożenie dokumentu z urzędu skarbowego potwierdzającego wysokość dochodów. Czy może złożyć oświadczenie o uzyskanych dochodach?

Czy można odmówić udziału w sprawie

W firmie podatnika prowadzona jest kontrola ze skarbówki. Nie zamierza on uczestniczyć w tych czynnościach, bo chce normalnie prowadzić biznes. Czy może odmówić uczestniczenia w kontroli?

Czy zawsze trzeba złożyć oświadczenie

Urząd skarbowy poprosił podatnika o złożenie oświadczenia dotyczącego wysokości osiągniętych dochodów za ostatnie dwa lata. Czy podatnik musi złożyć taki dokument, skoro urząd skarbowy ma jego informacje PIT-11 i deklaracje roczne?

Czy oświadczenie będzie dowodem

W trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy zakwestionował zaliczenie części wydatków podatnika do kosztów podatkowych. Dotyczyły one m.in. opłat za studia niestacjonarne. Podatnik złożył oświadczenie, że nauka jest związana z prowadzoną firmą i ma związek z jego przychodami. Czy oświadczenie może być dowodem w sprawie?

Czy urząd może żądać oświadczeń

Urząd skarbowy prowadzi wobec podatnika kontrolę podatkową. Podatnik ma ponad 100 tys. zł zaległości. Urzędnicy poprosili o złożenie oświadczenia o stanie majątkowym. Czy mają do tego prawo?

Czy fiskus może wydać zaświadczenie

Podatniczka chce się starać o pomoc z ośrodka pomocy społecznej. Musi przedstawić m.in. dokument, który potwierdzi wysokość jej dochodów. Czy urzędy skarbowe jeszcze wydają zaświadczenia w tym zakresie?

Czy urząd potwierdzi nadanie NIP

Podatniczka zgubiła decyzję o nadaniu NIP. Czy może poprosić urząd skarbowy o wydanie zaświadczenia o tym numerze?

Czy można się odwołać od odmowy

Urząd skarbowy odmówił podatniczce wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, które było jej potrzebne do tego, aby stanąć do przetargu. Czy podatniczka może złożyć zażalenie na taką odmowę?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy i jak podatnik złoży oświadczenie w skarbówce.