Gminy, miasta, powiaty i województwa w przyszłym roku wpłacą o 22 mln zł więcej na pomoc biedniejszym samorządom.
Wysokość wpłat samorządów na janosikowe została określona w projekcie budżetu państwa na 2012 r. Porównując wpłaty na rok obecny i przyszły, do biednych samorządów trafi o 22 mln zł więcej. Gminy przeznaczą na tę pomoc 651,5 mln zł (w 2011 r. – 619 mln zł), powiaty – 1,068 mld zł (w 2011 r. – 1,13 mld zł), a województwa ponad 687 mln zł (w 2011 r. – 627 mln zł). Jedynie powiaty wpłacą mniej niż w tym roku (o 62 mln zł).
Jednym z samorządów, które będą musiały więcej przekazać potrzebującym, będzie Mazowsze. To efekt likwidacji ulgi, którą wprowadzono jednorazowo na obecny rok. Mazowsze przekaże więc na janosikowe o 30 mln zł więcej niż w roku obecnym, czyli w sumie 658 mln zł.
Ulga wprowadzona na ten rok przewidywała zmniejszenie wskaźników, które powodowały konieczność wpłaty środków na rzecz innych samorządów. Mazowsze, które jest jedynym płatnikiem janosikowego wśród województw, obliczyło, że gdyby ulga została przedłużona, musiałoby wpłacić do budżetu państwa (z niego środki są rozdzielane między pozostałe województwa) 512 mln zł, a więc aż 146 mln zł mniej niż w przypadku braku ulgi. Rząd postanowił jednak nie stosować taryfy ulgowej wobec województwa. Jak twierdzi Adam Struzik, marszałek Mazowsza, likwidacja ulgi w subwencji wyrównawczej (tak w ustawie o finansach publicznych określane jest janosikowe dla województw) może doprowadzić do tego, że województwo z najbogatszego stanie się najbiedniejsze. Samorząd policzył, że 146 mln zł wystarczyłoby na realizację jednej z następujących inwestycji: budowę 162 boisk orlików, dwóch szpitali, 46 kilometrów dróg wojewódzkich, 46 kilometrów wałów przeciwpowodziowych lub zakup 16 szynobusów.
Przypomnijmy, że zmiany w konstrukcji janosikowego zapowiadało Ministerstwo Finansów. Powstał plan sześciu wariantowych zmian, jednak do dziś resort nie przedstawił żadnych propozycji.
Wpłaty na janosikowe
2010 r. – 2,72 mld zł
2011 r. – 2,38 mld zł
2012 r.* – 2,40 mld zł
* – prognoza