Inwestor nie może zapłacić niższego podatku od dochodów z akcji, odliczając straty z funduszy inwestycyjnych.

Wczoraj NSA uchylił korzystny dla podatników wyrok sądu pierwszej instancji, który pozwolił podatnikowi odliczyć stratę z funduszy inwestycyjnych od dochodów uzyskanych ze sprzedaży akcji. Według NSA taka praktyka jest nieprawidłowa i narusza przepisy podatkowe.

Sprawa, którą zajął się sąd, dotyczyła interpretacji podatkowej. Według podatnika możliwe jest pomniejszenie dochodu ze sprzedaży akcji o straty poniesione z tytułu inwestycji w funduszach kapitałowych, ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych tego nie zabrania. Jeśli nawet konstrukcja zeznania PIT-38 tego nie uwzględnia, to konstrukcja formularza jest, zdaniem podatnika, wtórna w stosunku do przepisów ustawy. Ponadto oba rodzaje dochodów są opodatkowane tą samą 19-proc. stawką.