Sposób rozliczenia sprzedaży nieruchomości w ramach prowadzonej firmy będzie zależał od jej kwalifikacji i charakteru.

Gdy przedmiotem sprzedaży jest grunt, lokale lub budynki o charakterze użytkowym, podatnik powinien najpierw zastanowić się, czy sprzedaż faktycznie będzie dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Grzegorz Kujawski, doradca podatkowy, partner w KNDP, podkreśla, że na związek zakupu nieruchomości z działalnością gospodarczą może wskazywać np. cel jego zakupu, ale również częstotliwość tego rodzaju transakcji lub profesjonalny charakter działalności podatnika w tym zakresie.

Jeśli sprzedaż takiej nieruchomości nastąpi w ramach firmy, podstawą opodatkowania będzie przychód (zasadniczo cena sprzedaży) minus koszty zakupu (pomniejszone o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne).

– Stawka podatku zależy od wyboru formy rozliczeń z urzędem skarbowym (podatek liniowy lub opodatkowanie według skali). Taką sprzedaż wykazuje się w księgach prowadzonej działalności – tłumaczy Grzegorz Kujawski.

Ekspert przypomina, że w przypadku sprzedaży nieruchomości niemieszkalnej poza działalnością gospodarczą nie podlega opodatkowaniu sprzedaż dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku nabycia nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości mieszkalnych budowanych w działalności gospodarczej (działalność deweloperska) podlega opodatkowaniu w ramach tej działalności. To jednak wyjątek: sprzedaż innych nieruchomości mieszkalnych nie podlega opodatkowaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nawet jeśli nieruchomość ta była w działalności faktycznie wykorzystywana.