Podatnikiem, który wydaje więcej, niż zarabia, szybko zainteresuje się fiskus. Ale też decyzja określająca zapłatę wysokiego, 75-proc. podatku od tak zwanych nieujawnionych źródeł przychodów, jest najczęściej zaskarżana przez podatników do sądów.

Na wokandę trafiają przypadki podatników, którym fiskus zakwestionował możliwość finansową zakupu nieruchomości. Osoby takie, broniąc się przed skarbówką, jako pokrycie kwestionowanych wydatków wskazują mienie pochodzące z różnych źródeł, które gromadzili przez kilka czy kilkunaście lat.

Często tłumaczą, że są to darowizny otrzymane od członków bliższej lub dalszej rodziny albo od znajomych. Takie argumenty urzędnicy jednak w łatwy sposób odrzucają jako dowód w sprawie.

Powoływanie się przez podatników na darowiznę jest obalane przede wszystkim z uwagi na brak rzetelnych dowodów potwierdzających jej otrzymanie. Wynika to z m.in. z tego, że podatnicy deklarują, że otrzymali pieniądze przed wieloma laty.

Mówią, że znaczny upływ czasu powoduje, że pokwitowania zostały zagubione albo zniszczone. Podkreślają, że darczyńcy lub inne osoby będące świadkami takiej darowizny mogły o niej zapomnieć.

Takie argumenty zwykle nie przekonują sędziów, i dlatego większość spraw w zakresie zatajonych źródeł przychodów podatnicy w sądzie przegrywają.

Niektóre organy podatkowe wymierzają wtakich sytuacjach podatnikowi 75-proc. podatek z tego powodu, że nigdy nie zgłosił on darowizny do opodatkowania. Taka praktyka jest jednak podważana przez sądy.

Ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II FSK 1807/10) wydał wyrok korzystny dla podatnika.

Sąd stwierdził bowiem, że nawet jeśli w przeszłości darowizna nie została zgłoszona do opodatkowania w urzędzie skarbowym, to nie oznacza to wcale, że urząd skarbowy ma prawo wymierzyć 75-proc. PIT.

O opodatkowaniu taką stawką dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów można mówić wtedy, jeśli jakiś wydatek został pokryty z dochodów nigdy wcześniej nieopodatkowanych podatkiem dochodowym. Darowizna jednak co do zasady jest objęta innym podatkiem.

Trzeba tylko posiadać dowód jej otrzymania.