Problem opodatkowania poczęstunków podczas szkoleń był przedmiotem licznych kontrowersji i wielu wyroków sądowych. Konieczne jest przede wszystkim odróżnienie szkoleń prowadzonych przez firmy dla swoich pracowników od działalności firm szkoleniowych.

Andrzej Pośniak, doradca podatkowy w kancelarii CMS Cameron McKenna, zwraca uwagę, że kwestię szkoleń pracowników reguluje art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Zgodnie z nim za opodatkowaną dostawę towarów uważa się nieodpłatne przekazanie lub zużycie towarów należących do przedsiębiorstwa na cele osobiste pracowników.

– Prowadzi to do wniosku, że towary zużyte na cele przedsiębiorstwa, a nie na cele osobiste pracowników, nie podlegają VAT – wyjaśnia Andrzej Pośniak.

Według eksperta poczęstunek podczas szkolenia może być uznany za zużycie towarów na cele przedsiębiorstwa, które nie podlega podatkowi od towarów i usług. Ta interpretacja spotkała się z akceptacją urzędów skarbowych.

– Jednak na gruncie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT możliwe są także inne interpretacje – dodaje Andrzej Pośniak.

Z kolei problematyka szkoleń prowadzonych przez firmy szkoleniowe dla innych podmiotów wiąże się z kwestią tzw. usług kompleksowych. Usługa kompleksowa to usługa składająca się z kilku występujących łącznie elementów. W odniesieniu do szkoleń takim elementem występującym obok pozostałych jest poczęstunek. Korzystając z usług firmy szkoleniowej, nie zamawiamy przecież samych poczęstunków.

Według Andrzeja Pośniaka poczęstunek będący częścią usługi szkoleniowej nie podlega odrębnie VAT. Opodatkowana może być jedynie usługa szkoleniowa jako całość.