O tym, że w miejsce formularzy NIP pojawi się nowy druk ZAP-3 informowaliśmy jako pierwsi. Nowy formularz, jak przekonuje Ministerstwo Finansów, jest konieczny, gdyż wprowadzenie możliwości zmiany numeru rachunku bankowego na druku zeznania rocznego zwiększyłoby w znaczący sposób ryzyko nadużyć podatkowych.

O tym, że w miejsce formularzy NIP pojawi się nowy druk ZAP-3, jako pierwsi informowaliśmy w lipcowym wydaniu (nr 140/2011). Ma on służyć przede wszystkim aktualizacji rachunku bankowego. Sprawa nowego formularza poruszona została w interpelacji poselskiej (nr 23841/11). Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na nią podkreśliło, że począwszy od rozliczenia za rok 1997, numer osobistego rachunku bankowego, na który urząd skarbowy dokonuje podatnikom PIT zwrotu nadpłat w tym podatku, podawany jest wyłącznie w formularzu zgłoszenia identyfikacyjnego (aktualizującego) osoby fizycznej, tj. NIP-1, NIP-3, a wkrótce na druku ZAP-3.

Resort przekonuje, że taki formularz jest konieczny, gdyż wprowadzenie możliwości zmiany numeru rachunku bankowego na druku zeznania rocznego zwiększyłoby w znaczący sposób ryzyko nadużyć podatkowych dla najczęściej stosowanych sposobów składania zeznań rocznych, tj. w wersji papierowej (brak wzorów podpisów) oraz drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego.