Podatnik 2 września kupił w Niemczech samochód. Musiał to zgłosić w urzędzie celnym, składając deklarację AKC-U.

– Urzędnik poprosił mnie o wpisanie NIP. Nie prowadzę firmy ani nie jestem zarejestrowanym VAT-owcem. Czy musiałem podać ten numer na druku – pyta pan Marek Kowalski w rozmowie z „DGP”.

Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów wyjaśnia, że podatnik składający deklarację AKC-U nie musi podawać swojego NIP. Wszystko dlatego, że od 1 września osoby fizyczne, które nie prowadzą firm lub nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie muszą już w kontaktach z administracją posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej.

– Urzędnicy nie mogą też żądać od 1 września do 31 grudnia tego roku podania NIP, jeżeli obowiązek jego przedstawienia nie wynika z przepisu prawa – dodaje Wiesława Dróżdż.

Według Wojciecha Kroka, doradcy podatkowego w Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi, ustawodawca postawił urzędników celnych w niezręcznej sytuacji. Z jednej strony wzór deklaracji AKC-U wynikający z rozporządzenia wyraźnie wskazuje, że deklaracja musi zawierać NIP. Z drugiej strony ustawa o identyfikacji podatników wyłącza obowiązek jego podawania.

– Podatnik nie jest zobowiązany do podawania NIP na deklaracji. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których urzędnik takiego identyfikatora zażąda. Chociażby dlatego, że ustawy o identyfikacji podatników nigdy nie czytał – stwierdza Wojciech Krok.

Nasi rozmówcy uważają również, że przydałaby się jakaś podpowiedź dla urzędników ze strony Ministerstwa Finansów. Uzyskaliśmy ją z resortu.

Według MF wzory druków formularzy, które zostały określone na podstawie odrębnych przepisów (w tym np. na podstawie ustawy o podatku akcyzowym), mogą być stosowane wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT do wyczerpania ich nakładów. Nie może to jednak trwać dłużej niż do 31 grudnia 2012 r.

– Organ podatkowy ma obowiązek uznać za prawidłowy formularz złożony przez wymienione osoby bez NIP – podsumowuje Wiesława Dróżdż.