W tym roku była realizowana we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Studia te są skierowane do nowo wybranych w drodze konkursów naczelników urzędów skarbowych. Listę kandydatów na studia proponują dyrektorzy izb skarbowych. Program nauki był konsultowany z departamentem administracji skarbowej MF. Sami uczestnicy twierdzą, że jest to program, który przynosi korzyści. W ramach 11 spotkań realizowanych w odstępach dwutygodniowych naczelnicy pogłębiali swoją wiedzę z zakresu m.in. prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, podatków czy systemów informatycznych stosowanych w administracji. W tym semestrze brali udział w 227 godzinach zajęć dydaktycznych.

– Ważnym elementem były prace końcowe. Ich tematy były konsultowane z resortem finansów – wyjaśnia prof. Jerzy Sikorski z Uniwersytetu w Białymstoku.

Dyplomy ukończenia studiów podyplomowych 40 naczelnikom urzędów skarbowych wręczył minister finansów Jacek Rostowski.

– Studia te pozwolą państwu traktować podatników jak klientów, którym należy pomagać – argumentował Jacek Rostowski.

Od października ma się rozpocząć trzecia edycja studiów.