Dochody w postaci odsetek ze sprzedaży obligacji korporacyjnych opodatkowane są podatkiem Belki.
Coraz więcej osób lokuje wolne środki na rynku obligacji GPW Catalyst. Można na nim inwestować w tzw. nieskarbowe papiery dłużne. Przede wszystkim są to obligacje korporacyjne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Tak jak w przypadku popularnych wśród inwestorów obligacji skarbowych, także i w przypadku tych obligacji dochody są obciążone 19-proc. podatkiem Belki. Większość notowanych na rynku Catalyst obligacji to obligacje odsetkowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu.
W przypadku dochodów z odsetek płatnikiem podatku jest dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych inwestora. Natomiast w przypadku sprzedaży obligacji płatnikiem podatku jest dotychczasowy posiadacz obligacji. Dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane obligacje, przekazuje podatnikowi zestawienie dochodów uzyskanych ze sprzedaży obligacji.
Jak mówi Robert Morawski, specjalista ds. podatków w CDM Pekao, w przypadku obligacji odsetkowych opodatkowaniu podlegać będzie tylko kwota wypłacanych odsetek. Jeśli inwestor nabędzie obligacje na rynku wtórnym (na giełdzie) a w cenie nabycia uwzględnione będą odsetki naliczone na dzień zakupu, musi pamiętać o tym, że podatek powinien zapłacić od kwoty całych wypłacanych mu odsetek. Podatek ten ma charakter zryczałtowany, więc koszty odsetek – uwzględnione w cenie – nie mogą być kosztem podatkowym.
52 przedsiębiorstwa notują swoje obligacje na rynku Catalyst